Sverige Radio

Jag tycker alla borde pröva att lyssna på radio p1 och njuta av den demokratiska anda som börjar visa sig alltmer.

Som ivrig p1 konsument upplever jag en växande ödmjukhet hos vissa programledare och deras samvete. Istället för att framhäva sina egna elitistiska korrekta och bildade övervetande - har jag senaste veckorna alltmer noterat att de blivit mer äkta och personliga.
Att framhäva hur intellektuell man är kan vara mycket missledande. Under några veckor har de slutat bruka nedsättande ord som populism, vilket är glädjande.

Därmed råder en kollektiv samvetsgrann kanske omedveten, personlig andlig utveckling att träda in i radio p1.


Kommentera här: