natur


En kvist knakar en fågel flaxar, ett vatten droppar mot ytan från ett milt sommarregn.
En människoröst nynnar melodin till Ave Maria, en annan röst läser i samma andakt Orden till Ave Maria. Vinden styr volymen i bönen.
Tankar om den jord Gud har skapat springer fram ur ljuden. En helig natur.
Helig Ande möter mina känslor och ser till att det fokus jag har är riktat mot sinnena.
Fukt, doft av jord, känseln av vatten mot min törst. Solens värme mot min köld. Trädets kärlek i min kram. Gud är med och möter mig i allt just nu. I denna naturens absoluta närvaro. Jag är här tack vare Orden om detta. Tacka vare ljuden i detta. Gud finns där kärleken väcks. 
Magen blir lugn. Alla som lyssnar är här. Alla som öppnar sina hjärtan är i ljuden. 
Naturen är vårt tempel i Orden som uttalas om henne, hos henne och genom henne. Helig Ande sprider sanning där vördnaden för ljuden väckts till liv.
Amen.