härskarteknikerna i media

Begreppet populism är det nya fascistiska förtrycket av folkets värde.
 om man går in på Wikipedia, betyder att det finns en skillnad mellan folket och eliten. Där eliten skulle anses vara viktigare, intelligentare, högre värderade som legitima att avgöra vilken åsikt som är den rätta.


Demokrati betyder att folket är landets gemensamma värde. Den enskildes åsikt är lika värdefull och berättigad till respekt oavsett om personen av media anses tillhöra eliten eller folket.

Därför undrar jag hur media har mage att kalla folkvalda partier för populistiska i nedsättande syfte. Undertexten blir ju då att icke populistiska partier enbart skulle angå  eliten. I så fall är tex det så kallade populistiska partierna de enda som är demokratiska, dvs tillgängliga och folkvänliga. Den som pekar på en grupp och kallar dem populister menar i samma mening att hon själv tillhör eliten eftersom endast eliten återstår som alternativ om man inte vill tillskriva sig som likvärdig med medmänniskan av folket.
Elitisterna är de som tar ett begrepp och bestämmer vilket värde den gruppen har. Sedan laddas begreppet och sprider den skamliga stämningen i medierna. Folklig är alltså inte fint längre i Sverige. Tillhör man inte eliten så får man inte respekt för sin åsikt. 

Jag avskyr begreppet populism idag, för media har krossat folkets demokrati med det. Begreppet är en härskarteknik.
Kommentera här: