Hur jag blev uska

När jag satt på min examenslunch i stockholm försommaren 2006 frågade jag mamma som då varit heltidsarbetande sjuksköterska i över fyrto år. Berätta mamma. Jag vill blir en mycket bra uska, hur vill du då att jag skall vara. Mamma kunde jag lita på det visste jag, hon hade arbeta på en hjärtklinik i Wien i tre år, jobbat på miva på ks i flera år, geriatriken i på äldre dar, samma medicinavdelning 23 på sös i sthlm när jag varit barn, den avdelning jag nu som vuxen placerat på för min apu. (arbetsplatsförlagd utbildning. Mamma sa då följande. Så länge en sjuksköterska är en legitimerad och av socialstyrelsen godkänd sjuksköterska så skall du alltid lita på en sjuksköterskas omdöme. Även om du inte förstår varför hon verkar tycka vissa saker är viktiga och andra oviktiga. Då beror det oftast på att du har för lite kompetens medicinskt, vilket du också har. Såklart svarade jag. Sedan uppskattar jag som sjuksköterska att ni ifrågasätter om läkarens ordination av fulla kontroller gånger 6 efter två friska dygn är motiverat. Så att jag kan ta upp det på ronden. Vi sjuksköterskor är ju oerhört beroende av er kliniska blick i de fall vi står och delar piller, rondar med doktorn osv,. Nu har du fått arbete på internmedicin med högsta betyg i alla ämnen utan att ha fått min hjälp. Du påminde mig om att vi har pm för ketoacidoser sk (diabeteskoma) dag, det fanns inte på min tid." Mamma och jag skrattar. Mer då frågar jag senare;. "Om jag jobbade på ett äldreboende då, som jag ännu gjorde i Stockholm, tills den 27 maj 2006 då mitt första pass på internmedicin Södersjukhuset skulle börja. Mamma har även jobbat på äldreboenden i Stockholm. Mamma svarade, "särskilt på äldreboenden är det mycket viktigt att du som medicinskt utbildad undersköterska gör adekvata observationer som du ringer sköterskan om". Och viktigast av allt, sa mamma är att du måste tänka till ordentligt innan du ringer. Kommer hon vara hjälpt av att du redan tagit alla vitalparametrar så att hon snabbt kan göra sig en bild av vilka uppgifter hon kan delegera dig. Var ligger dem i så fall, finns de ens på avdelningen. Om inte fråga chefen nästa vardag varför undersköterskor på ett äldreboende förhindras avhjälpa sjuksköterskor med så enkla medel som ger så tidseffektivt underlag för telefondelegation av åtgärd vidare. Sjuksköterskan har ansvar för 250 dementa kanske, så fatta dig kort, ge en neutral, rapport om dina fynd. Vidare, tänk efter, kommer sjuksköterskan kunna åtgärda fyndet över telefon, Fråga henne vilken prioritering ska jag lägga på kvällen, vanlig rutin, eller extra åtgärder. Lyssna på sjuksköterskans alltid adekvata frågor, även om de låter konstiga. Det finns inget värre för en sjuksköterska som är nyanställd att bemötas med ett ifrågasättande av hennes frågor. Kanske hann hon inte läsa på om patienten för att hon fick larm. är patienten döende eller har den bara cyanotiska läppar till vardags på grund av en obotlig hjärtsvikt. I det senare fallet är sjuksköterskan väl medveten redan om patientens sjukdomar, det behöver du inte informera henne om. Däremot bör du informera vårdbiträden som inte hanterar läkemedel att de gör klokt i att inte ifrågasätta dina fynd, eftersom de helt saknar den medicinska kunskapen som krävs för att kunna prioritera. De saknar även klinisk blick, för att kunna skilja på hypoglykemi och provocerad rädsla hos dementa, för en störande gardin som står och fladdrar, Särskilt i demensvården är det viktigt att du ser ditt ansvar att verkligen berömma alla erfarna vårdbiträden, som jobbat mellan 10-30 år för den kompetens de förskansat sig genom den största kompetensen av den alla. Livserfarenhet, arbetslivserfarenhet och god arbetsmiljö. Om en kollega som är mycket äldre viskar lugn ba lugn. Kan du oftast slappna av. Glöm aldrig att ju äldre ett uska/vårdbiträde eller en uska är, desto lugnare kan du vara. De vet alltid och oftast hur man förvandlar oro, till lyckad kväll. Dock skall du aldrig vara rädd för att handleda ödmjukt ett vårdbiträde om du ser att hon gör något som äventyrar patientsäkerheten, integritet, eller ibland bristande kunskaper i de olika områdena av vårdhygien, som är olik den som är aktuell i akutsjukvården. uskor lär sig den på tredje terminen, vårdbidrädena lär sig bara basen, dock inte ordningen mellan handskbytena. Ser du ett vårdbidräde inför ett mycket orent arbete sakna handskar, förkläde, och som inte byter handskar mellan de olika momenten vid omvårdnad bör du ödmjukt föreslå det. Om du stöter på ett vårdbiträde som påtalar att du utgör en risk för hygien, är hon antingen lögnaktig om sin vårdbiträdesutbildning, eller helt lögnaktig om att hon går uskutbildning. Inga är så noga med att byta handskar mellan det olika momenten som uskstudenter. De har alltid kortärmat vid omvårdnad, då frågar ofta sina handledare undersköterskorna, hur var det nu, orena arbeten först. eller sist. Du skall aldrig göra intimvård av urologiska slemhinnor eller vaginala, innan du tvättat händerna och spritat dem grundligt, och bytt handskar. Minta kolibakterie kan tex leda esbl om det hamnar i fel mun. Därför har vi handskar när vi delar piller. Eller spritar och svättar. Vi tar inte i piler med otvättade händer. Om en undersköterska ges tillfälle att undervisa detta till vårdbiträden kommer de vårdbiträderna känna sig mycket tryggare. Men om man inte lär dem denna skillnad, hur skall de då veta vilka medicinska faktorer som ligger bakom riskerna för andra patienter de går till sen. För att uppmuntra alla att sköta basala hygienrutiner, kan man göra sin utmaning. Till exempel, ju mer ytdesinfektion, handskar, förkläden som går åt på en vårdavdelning och handsprit som går åt på en avdelning desto patientsäkrare är den., till och med om nån kleptoman snor handsprit är det ur ett ekonomiskt synpunkt förlåtligt, för det blir i längden billigare för samhället ju färre som drar med sina ungars snor till dagis. Det hindrar ju också smittspridning. En sjuk personal leder till stora kostnader för kommunen. Jag undrar vad som är dyrast för kommunen, en frisk fungerande arbetsgrupp, med tydlig ansvarsfördelning och enhetsledare,medicinskt adekvat bemanning, än långtidssjukskrivningar pga risker med bristande rapportrutiner och frånvaron av dokumentations- terminologi, som är väldig viktig. Om någon med lös avföring journalförs ha insjuknat i diareer, då kan det bli dyrt för kommunen. Diareer är ett sjukdomstillstånd. Diareer odlar man, för att finna rätt sorts virus. Clostridier difficcile. Lös avföring som luktar giftig pga laktulosbehandling beror på dålig lever, som man får vid storkonsumtion av alvedon. Sådan avföring luktar alltid giftig. Men det är inte en magsjuka. Det är sånt vi uskor lär oss när vi läser ämnet sjukvård och medicin. Likaså är avföring inte stor A om den var en lite strimma i blöjan eller, liten i toan. Står man på morfin blir man förstoppad, och om nån inte bajsat som behandlats med lactulos, då är det viktigt att kontakta ssk för microlax, klyx, etc.,Man skall inte skriva A, a eller D, om man inte har på fötterna. Det är inte patientsäkert. Alla vårdbiträden med erfarenhet kan oftast detta, sånt lär man sig med tiden, men är man osäker som vårdbiträde måste man våga fråga oss undersköterskor som har den medicinska inriktningen av vår examen. Det finns inga dumma frågor bara dumma svar. De dummaste svararen kommer alltid från de som kan minst, för de har inget svar. Men i vården jobbar vi i team, inte i ett krig. Man måste kunna lita på att den andre har sina skäl till varför den frågar. Och man måste alltid tänka på att svaret personen söker kanske är brådskande av skäl hen inte vet. Själv skaffade jag mig även psykiatriutbildning, och då blir man rätt snabbt bra på att se när någon behöver ta hand om sig, eller om en patient bör lugnas i samtal först innan det är läge att sedera. Det är bara i akuta fall då hela då flera mycket upprörda vårdtagare behöver lugnas snabbt som extra behövs. Sådana avdelningar har tack och lov mycket hög bemanning, i regel, om arbetsgrupper med stark ledning förstår hur stor vikten är av lämplighetsbemanning. Må Svergie fortsätta vara näst, näst bäst i världen på äldrevård.. Norge är näst bäst, sen kommer Kanada. Bästa rådet mamma gav. Var alltid ödmjuk, men inte för ödmjuk, ofta glömmer man hur olika kunskapsnivåerna faktiskt är. Ibland måste man tyvärr sätta ner foten. Och de som har civilkurage att ta steget och sätta ner foten är eldsjälar. Idag slipper jag sånt. Jag ser till att bli bemött med tillbörlig respekt, och öser kärlek omkring mig, till de som gör likadant tillbaka. Om jag lydit en underordnad i månader som gett sken av att ha pluggat, utan uppenbara bevis på utveckling av kunskap sätter jag ner foten. I dag slapp jag det. Jag andades, och gjorde ett mycket bra jobb med kärleksfulla kolleger under mitt kvällspass. Men det bästa rådet mamma gav mig, man får aldrig som undersköterska eller vårdbiträde lämna en avdelning, om patienter inte ligger i sina sängar utan att ha sett till att någon annan personal kan täcka från annan avdelning. Meddela orsak till hemgång. Måste du det, ringer du på hemvägen till enhetsledaren så att han eller hon kan bemanna upp. Patienter får aldrig vårdas av personal som är oförutsägbara i sitt beteende, det leder till oerhörda merkostnader för såväl kommun som landsting. Känner man så, är arbetsgivaren skyldig att erbjuda hjälp långsiktigt. Så kloka råd fick jag.Och såna råd lyssnar jag alltid på. Det är att ta ansvar för sina handlingar, och att ta ansvar för sina medmänniskor som behöver en. Det är att vara mogen för världens svåraste och roligaste arbete i värden - vården. Med år på nacken blir det lättare. Men jag säger som i Top Gun, up there we gotta puch it, thats our job. En god pilot skall alltid utvärdera vad som har hänt så att han kan tillämpa det händelsen lärde honom. Det är stridspiloternas vardag. Och vardagen för hjältarna i vård och omsorg.

Kommentera här: